3 cơ sở sản xuất

hiển thị 3/ 3 cơ sở

CTy TNHH CN SH Fuwa Biotech

01-03 đường Phượng Hoàng, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Thanh Hóa, Thanh Hóa

Dược liệu
Đang sản xuất

Trang trại hữu cơ Nguyễn Xuân

Thôn Xuân Thái xã Yên Thọ huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa, Yên Định, Thanh Hóa

Rau củ quả
Đang sản xuất

Trang trại Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Rau củ quả
Đang sản xuất