Cơ sở sản xuất

Trang trại Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Lô đất 1
(5 Ha)
VietGap
Châu Quang
Lô 2
(2 Ha)
Châu Quang Bưởi (01/12/2021)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất thanhhoa.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0
Quản lý Châu Quang
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua