Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

CTy TNHH CN SH Fuwa Biotech

01-03 đường Phượng Hoàng, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Thanh Hóa, Thanh Hóa

8.0

Trang trại hữu cơ Nguyễn Xuân

Thôn Xuân Thái xã Yên Thọ huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa, Yên Định, Thanh Hóa

8.0

Trang trại Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Yên Định, Thanh Hóa
8.4
0 Bình luận
Thanh Hóa, Thanh Hóa
7.6
0 Bình luận
Thanh Hóa, Thanh Hóa
6.4
0 Bình luận