Cơ sở sản xuất

Trang trại hữu cơ Nguyễn Xuân

Thôn Xuân Thái xã Yên Thọ huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Bưởi Diễn
(70000 )
CĐ Hữu cơ
Nguyễn Xuân Khải Bưỡi Diễn (10/11/2020)

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất thanhhoa.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 7 Ha
Quản lý Nguyễn Xuân Khải
Chứng chỉ sản xuất
Trang trại hữu cơ Nguyễn Xuân : TCVN 11041-2:2017
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua