Bưỡi Diễn

Mã sản phẩm 123000000198
Mã lô 0
Ngày thu hoạch 29/10/2020
Hạn sử dụng 120 ngày
Đóng gói 1 kg
Sản xuất theo quy trình CĐ Hữu cơ
Cơ sở sản xuất Trang trại hữu cơ Nguyễn Xuân
  • Công việc 1 : Thu hoạch Xem chi tiết 29-10-2020

    - Sản phẩm

    - Ghi chép: Nguyễn Xuân Khải

Thông tin truy xuất
Lô sản xuất Bưởi Diễn
Diện tích 70000
Người sản xuất Nguyễn Xuân Khải
Người ghi chép Nguyễn Xuân Khải
Địa chỉ Thôn Xuân Thái xã Yên Thọ huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa
Cơ sở sản xuất Trang trại hữu cơ Nguyễn Xuân
Quốc gia Việt Nam
Tiêu chuẩn sản xuất
Tiêu chuẩn An toàn thực phẩm
Chứng chỉ TCVN 11041-2:2017
Diện tích
Hiệu lực đến 01/10/2022
Ảnh chứng chỉ
Đánh giá ngay
Đánh giá của bạn giúp người dùng có thêm tư vấn để lựa chọn sản phẩm