CTy TNHH CN SH Fuwa Biotech

Địa chỉ: 01-03 đường Phượng Hoàng, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Thanh Hóa, Thanh Hóa
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Bùi Thị Bích Ngọc
Các công việc gần đây
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
1
Chất tẩy rửa sinh học
Organic
1 m 2 Trần Thị Thanh Nước rửa tay (26/10/2020)
2
Chất tẩy rửa sinh học
Organic
1 m 2 Trần Thị Thanh Nước rửa chén (26/10/2020)

Nước rửa tay

Lô Chất tẩy rửa sinh học : Thu hoạch

29/10/2020 02:12:03

Trần Thị Thanh

Nước rửa chén

Lô Chất tẩy rửa sinh học : Thu hoạch

29/10/2020 02:12:03

Trần Thị Thanh

STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ
1 Trần Thị Thanh 01-03 đường Phượng Hoàng, Phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa